Актуелно

Годишно Собрание на акционери на АД Раде Кончар – Апаратна техника – Скопје

Годишното Собрание на акционери на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, ќе се одржи на ден 24.07.2024 година (среда) со почеток во 09:00 часот во седиштето на Друштвото, Управна зграда кат 1, бул. 3-та Македонска бригада бб-Скопје